فرم ثبت نام متقاضیان مسکن 

با توجه به اینکه استان گلستان جزء ۵ استان حادثه خیز بوده و ۵۶% درصد واحدهای مسکونی دارای قدمت وفرسودگی میباشد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای کمک به نوسازی واحدهای فرسوده روستایی و شهرهای کمتر از ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت و همچنین کمک به تامین مسکن مقاوم جوانان و متقاضیان واجد شرایط (مخاطبین تفاهمنامه ها ) به منظور توانمند سازی و احداث مسکن اقشار و گروه های مختلف از طریق پشتیبانی مالی و فنی وتسهیلات بانکی ارزان قیمت، در قالب انعقاد تفاهم نامه با ادارات کل برنامه‌ریزی نموده است. بخشی از مهمترین شرایط متقاضیان، مطابق آیین‌نامه اجرایی تفاهم نامه موصوف عبارتند از:

  1. متقاضی و یا همسر ایشان قبلاً زمین دولتی و یا تسهیلات طرح ویژه مسکن روستایی دریافت نکرده باشند.
  2. متقاضی متأهل و یا سرپرست خانوار
  3. داشتن شرایط لازم برای دریافت تسهیلات بانکی
  4. توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن (به غیر از تسهیلات بانک)